Vietnes izmantošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Lai izmantotu tīmekļa vietnes www.bill.me (turpmāk – “Vietne”) piedāvātās iespējas, Jums jāsniedz sava piekrišana Vietnes izmantošanas Noteikumiem un Privātuma politikai (turpmāk kopā saukti – “Noteikumi”) un jāveic reģistrācija Vietnē. Pirms piekrītat Noteikumiem, lūdzam rūpīgi ar tiem iepazīties. Atzīmējot attiecīgu lauku, Jūs sniedzat savu piekrišanu Noteikumiem.

1.2. Pieeju Vietnei nodrošina Bill.me LTD, kas reģistrēta Lielbritānijā ar reģistrācijas Nr. 10926201 un juridisko adresi 85 Great Portland Street, London, England, W1W 7LT (turpmāk – “Bill.me”).

1.3. Vietnes piedāvātās iespējas ir paredzētas izmantošanai:

1.3.1. Bill.me sadarbības partneriem (apsaimniekošanas pakalpojumu, komunālo pakalpojumu, telekomunikācijas pakalpojumu, pašvaldību pakalpojumu, izglītības pakalpojumu sniedzēju vai jebkādu citu pakalpojumu sniedzēju, kuri izmanto Bill.me rēķinu nosūtīšanas risinājumus) (turpmāk – Sadarbības partneris);

1.3.2. Sadarbības partneru klientiem (turpmāk – Klients).

1.4. Vietne nodrošina Sadarbības partneriem iespēju nosūtīt Klientiem rēķinus, uzraudzīt rēķinu apmaksas statusu, saņemt rēķinu apmaksu no Klientiem, saņemt skaitītāju rādījumus no Klientiem (ja ir konfigurēta attiecīga iespēja). Savukārt Klientiem Vietne nodrošina iespēju saņemt Sadarbības partneru izrakstītos rēķinus un apmaksāt tos, izmantojot vietnes rīkus (Vietnes iespējas, kuras ir pieejamas Sadarbības partneriem un Klientiem, turpmāk – “Vietnes rīki”), iesniegt skaitītāju rādījumus Sadarbības partneriem (ja ir konfigurēta attiecīga iespēja). Bill.me var jebkurā laikā paplašināt vai ierobežot Vietnes rīkus pēc saviem ieskatiem.

1.5. Klientiem ir tiesības izmantot Vietnes funkcionālās iespējas arī ar Bill.me mobilo lietotni, kas pieejama lejupielādei App Store, Google play, Huawei AppGallery.

1.6. Attiecības starp Klientu un Sadarbības partneri nosaka starp Klientu un Sadarbības partneri savstarpēji noslēgtais līgums un Bill.me nav jebkādā veidā uzskatāms par šāda līguma pusi.

2. REĢISTRĒŠANĀS VIETNĒ UN PAKALPOJUMU PIESLĒGŠANA

2.1. Vietnes rīkus ir tiesīgi izmantot tikai Sadarbības partneri un reģistrēti Klienti (reģistrēts Klients turpmāk – “Lietotājs”). Lietotājam tiek nodrošināta piekļuve Lietotāja profilam (turpmāk ‒ “Personīgais profils”). Vietnes rīkus ierobežotā apjomā var izmantot arī Lietotāja piesaistīta trešā persona atbilstoši šo Noteikumu 3.7. punktam.

2.2. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējoties Vietnē un izmantojot Vietni, sniedzis par sevi precīzu, pilnīgu un patiesu informāciju un apņemas jebkādu iespējamu datu izmaiņu gadījumā veikt attiecīgus labojumus vai arī informēt Bill.me par nepieciešamību veikt attiecīgus labojumus, rakstot uz e-pasta adresi support@bill.me, ja Vietne nedod Lietotājam iespēju veikt labojumus patstāvīgi.

2.3. Lai saņemtu un apmaksātu noteiktu Sadarbības partneru rēķinus, Lietotājam var būt nepieciešams veikt autentifikācijas procesu, izmantojot Vietnes piedāvātos rīkus.

2.4. Pēc reģistrācijas Vietnē Lietotājs var pēc saviem ieskatiem pieslēgt rēķinu saņemšanas un apmaksas opciju attiecībā uz Sadarbības partneriem, kuru pakalpojumus Lietotājs izmanto un kuru izrakstītos rēķinus Lietotājs vēlas apmaksāt, apmaksai izmantojot Vietnes rīkus.

2.5. Gadījumā, ja Lietotājam rodas jautājumi vai arī ja Lietotājs reģistrēšanās laikā saskaras ar kādām grūtībām, lūdzam vērsties tehniskā atbalsta dienestā, rakstot uz e-pasta adresi support@bill.me.

3. PAKALPOJUMU APMAKSA, IZMANTOJOT VIETNI

3.1. Sadarbības partneru sniegtos pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojumi”) Lietotājs var apmaksāt šādos veidos:

3.1.1. izmantojot personīgo maksājumu karti, kurai Pakalpojumu apmaksas brīdī ir pietiekams atlikums;

3.1.2. izmantojot personīgo maksājumu kontu, kas ir atvērts maksājumu iestādē, un kuram Pakalpojumu apmaksas brīdī ir pietiekams atlikums (pieejams atsevišķās valstīs).

3.2. Bill.me nodrošina iespēju apmaksāt rēķinu valūtā, kurā to izsniedz konkrētais Sadarbības partneris (tostarp EUR, USD, GBP) Ja rēķina valūta atšķiras no maksājuma kartes konta valūtas, valūtas konvertācija tiek veikta pēc maksājumu kartes izdevēja, vai, attiecīgi, pēc maksājumu iestādes, kurā ir atvērts maksājumu konts, noteiktā kursa uz maksājuma brīdi.

3.3. Tikai attiecībā uz rēķinu apmaksu izmantojot personīgo maksājumu karti:

3.3.1. Lietotājs var piereģistrēt Vietnē datus par neierobežotu personīgo maksājumu karšu (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro u.c.) skaitu;

3.3.2. Lietotājs pēc savas vēlēšanās var jebkurā brīdī atslēgt maksājuma kartes, kas pirms tam piereģistrētas Vietnē, vai ievadīt papildus maksājuma karšu datus;

3.3.3. Jebkuru Vietnē reģistrētu maksājumu karti Lietotājs var pievienot Automātiskās apmaksas pakalpojumam;

3.3.4. Izmantojot Automātiskās apmaksas pakalpojumu, noteiktajā datumā Bill.me konstatēs neapmaksātu rēķinu esamību un iniciēs apmaksu pie nosacījuma, ka maksājuma kartes kontā būs pieejama maksājuma veikšanai nepieciešama naudas summa;

3.3.5. Ja maksājumu kartes kontā nav pietiekamas naudas summas maksājuma veikšanai vai pastāv citi apstākļi, kādēļ maksājums nevar tikt veikts, Lietotājam Personīgajā profilā, vai uz e-pastu, ja Lietotājs ir pierakstījies informācijas saņemšanai e-pastā, tiks nosūtīts automātiskais paziņojums par neveiksmīga maksājuma mēģinājumu. Tādā gadījumā atkārtota automātiska apmaksa attiecībā uz konkrēto rēķinu netiks iniciēta un Lietotājam ir jāveic maksājums manuāli. Lai automātiskās apmaksas funkcija darbotos turpmāk, Lietotājam, atkarībā no konkrētās situācijas, ir jāievada citas maksājumu kartes dati vai jāpapildina esošās maksājumu kartes konts ar naudas līdzekļiem;

3.3.6. Lietotājs pēc savas vēlēšanās var jebkurā laikā aktivēt vai atslēgt Automātiskās apmaksas pakalpojumu savā Personīgajā profilā.

3.4. Bill.me nenodrošina apmaksas iespēju, ja maksājumu kartes kontā vai, attiecīgi, maksājuma kontā nav pieejams rēķina apmaksai nepieciešamais naudas līdzekļu apmērs. Tādā gadījumā Lietotājam ir pienākums norādīt citas maksājumu kartes vai maksājumu konta numurs vai arī jāpapildina maksājumu kartes konts vai maksājumu konts ar naudas līdzekļiem.

3.5. Lietotājs var pierakstīties uz/atteikties no paziņojumu par veiksmīgi veiktu rēķina apmaksu saņemšanas uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi vai Push-paziņojumu veidā savā Bill.me mobilajā lietotnē, kas lejupielādēta Lietotāja viedtālrunī.

3.6. Bill.me nenodrošina iespēju atgriezt veiktos maksājumus. Maksājumu atgriešanas jautājumos Lietotājam ir jāsazinās un jāvienojas ar Sadarbības partneri.

3.7. Lietotājs pēc savas vēlēšanās var piesaistīt trešu personu, piemēram, savu ģimenes locekli (turpmāk – “Deleģēts lietotājs”), rēķinu saņemšanas un apmaksas veikšanai attiecībā uz katru konkrētu Sadarbības partneri (sadaļā “Pārstāvji” Personīgajā profilā). Tādā gadījumā Deleģētam lietotājam pēc uzaicinājuma saņemšanas būs nepieciešams reģistrēties Vietnē noteiktajā kārtībā. Deleģētam lietotājam būs pieejama informācija par tikai to Sadarbības partneru izrakstītajiem rēķiniem, pieeju kuriem ir atļāvis Lietotājs.

4. SERVISA KOMISIJA

4.1. Lietotājam, veicot Pakalpojumu apmaksu ar Vietnes rīku palīdzību, atkarībā no izvēlētās rēķina apmaksas metodes, var tikt piemērota servisa komisija.

4.2. Izvēloties iespēju norēķināties, izmantojot personīgo maksājumu karti, servisa komisija tiek aprēķināta, katram atsevišķam rēķinam ikreiz piemērojot iepriekš noteiktu procentu likmi. Servisa komisijas likme ir individuāli noteikta attiecībā uz katru Sadarbības partneri. Tādējādi, norēķinoties ar maksājumu karti, servisa komisija ir atkarīga no likmes attiecībā uz konkrēto Sadarbības partneri un konkrētā rēķina apmēra, tomēr jebkurā gadījumā minimālais piemērotās servisa komisijas apmērs ir EUR 0,15. Pirms rēķina apmaksas Lietotājam Personīgajā profilā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar katram konkrētajam rēķinam piemērojamās servisa komisijas apmēru, kā arī ar servisa komisijas minimālo apmēru. Aktivējot Automātiskā maksājuma pakalpojumu, Lietotājs var iepazīties ar servisa komisijas apmēru līdz šī pakalpojuma izmantošanas sākuma brīdim, jo automātiskās apmaksas pakalpojums nodrošina nekavējošu rēķina apmaksu rēķina saņemšanas brīdī.

4.3. Izvēloties iespēju norēķināties, izmantojot personīgo maksājumu kontu, servisa komisija tiek aprēķināta, katram atsevišķam rēķinam ikreiz piemērojot iepriekš noteiktu fiksētu komisijas apmēru, kas ir vienāds attiecībā uz visiem Sadarbības partneriem un nav atkarīgs no rēķina apmēra. Gadījumā, ja Lietotājs vienlaicīgi apmaksā vairākus rēķinus izmantojot apmaksas iespēju ar maksājumu konta palīdzību, fiksēta servisa komisija tiks piemērota tikai vienu reizi kā par vienu rēķinu. Pirms rēķina apmaksas Lietotājam Personīgajā profilā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar fiksēto servisa komisijas apmēru.

5. DROŠĪBA

5.1. Lietotājs nedrīkst izpaust savu Vietnes pieslēgšanas lietotājvārdu un paroli. Ja Lietotājs ir pazaudējis vai aizmirsis paroli, Lietotājs var to atjaunot, nospiežot uz attiecīgu saiti zem paroles ievadīšanas lauka.

5.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava lietotājvārda un paroles drošību (tostarp, bet ne tikai: izmantot licencētas antivīrusu programmas, nomainīt sākotnējo paroli uzreiz pēc pirmās piekļūšanas, regulāri mainīt paroli, paroles izvēlē izmantot sarežģītas burtu un ciparu kombinācijas, nenodot trešo personu rīcībā datoru vai citu iekārtu ar ievadītu vai saglabātu lietotājvārdu un paroli) un atbildību par jebkādām darbībām un maksājumiem, kas tiek veikti Personīgajā profilā.

5.3. Lietotājs piekrīt, ka viņa pienākums ir nekavējoties informēt Bill.me par jebkuru gadījumu, kad notikusi nesankcionēta iekļūšana Lietotāja Personīgajā profilā un/vai par jebkuru drošības pārkāpumu, rakstot uz e-pastu support@bill.me. Lietotājs apņemas pēc pieprasījuma sniegt Bill.me šādas nesankcionētas piekļuves pierādījumus. Bill.me nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko Lietotājs cietis, kādai citai personai nepareizi izmantojot viņa lietotājvārdu un paroli, kā arī par neatļautu piekļuvi Lietotāja Personīgajam profilam, neatkarīgi no tā, vai šie incidenti notikuši ar Lietotāja atļauju vai bez viņa ziņas.

6. ATBILDĪBA

6.1. Bill.me atbildība ierobežojas ar pieejas nodrošināšanu Vietnei saskaņā ar Noteikumiem.

6.2. Bill.me nav atbildīgs par jebkādām Lietotāja attiecībām ar Sadarbības partneri un iespējamām savstarpējām prasībām.

6.3. Bill.me nav atbildīgs par jebkādiem Sadarbības partnera vai Lietotāja zaudējumiem gadījumā, ja maksājums nav veikts Noteikumu 3.4. punktā aprakstīto apstākļu rezultātā.

6.4. Klients ir atbildīgs par maksājuma veikšanai nepieciešamo datu pareizumu un pilnīgumu, kā arī par maksājuma veikšanai nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību.

7. LIETOTĀJA PERSONAS DATI

7.1. Bill.me ievēro piemērojamās fizisko personu datu aizsardzības prasības attiecībā uz personas datiem, kas iegūti Lietotājam apmeklējot Vietni un izmantojot Vietnes rīkus. Bill.me nopietni attiecas pret pienākumiem, kas saistīti ar Lietotāja personas datu izmantošanu, un visus Lietotāja iesniegtos personas datus izmanto, apstrādā un nodod trešajām personām, stingri ievērojot Privātuma politiku, ar ko var iepazīties šeit.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Bill.me nav atbildīgs par jebkādu Noteikumos minēto saistību neizpildīšanu vai izpildes aizkavēšanos, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, tajā skaitā dabas katastrofas, karš, nemieri, streiki, lokauti, publisko komunikācijas tīklu darbības pārtraukumi, DDoS uzbrukumi vai analogi interneta uzbrukumi.

8.2. Nepārvaramas varas laikā Vietnes darbība tiek uzskatīta par apturētu, un uz laiku, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu darbības laikam, stājas spēkā saistību izpildes termiņa pagarinājums. Bill.me apņemas izmantot visus iespējamos un pieejamos resursus, lai apturētu nepārvaramas varas apstākļu darbību, vai meklēt risinājumu, kas ļautu Bill.me izpildīt savas saistības, neraugoties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

9. NOTEIKUMU NODALĀMĪBA

9.1. Ja daļa no Noteikumiem kļūst par spēkā neesošiem vai jebkādā pakāpē zaudē spēku, šāds noteikums vai nosacījums tiks atbilstošā mērā nodalīts no pārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri pilnā mērā saglabās savu spēku saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Šādos gadījumos tā daļa, kas atzīstama par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tiek labota saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, lai maksimāli precīzi atspoguļotu Bill.me sākotnējos mērķus.

10. NOTEIKUMU MAIŅA

10.1. Bill.me patur tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Bill.me informē Lietotāju par izmaiņām Noteikumos, nosūtot paziņojumu uz Vietnē norādīto Lietotāja e-pasta adresi 30 (trīsdesmit) dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis izmaiņām, ja viņš trīsdesmit (30) dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām Noteikumos saņemšanas dienas nav paziņojis Bill.me par iebildumiem pret izmaiņām un nav paziņojis par Vietnes izmantošanas pārtraukšanu. Bill.me var neievērot paziņojumu nosūtīšanas termiņu Lietotājam par izmaiņām, ja izmaiņas ir Lietotājam labvēlīgas. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar Noteikumiem Vietnē.