Privātuma politika

Pēdējās izmaiņas: 01.04.2024

IEVADS

Bill.me LTD un tā uzņēmumu grupa, kā arī saistītie uzņēmumi (turpmāk – Bill.me vai mēs), saprot, ka Jūs apzināties un rūpējaties par Jūsu personas datu aizsardzību, un mēs attiecamies pret to nopietni, nodrošinot mūsu personas datu apstrādes prakses atbilstību ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679, kā arī Apvienotās Karalistes VDAR prasībām. Šī Privātuma politika apraksta mūsu politiku un praksi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi piedāvājot mūsu pakalpojumus un risinājumus tīmekļa vietnē www.bill.me (turpmāk – Vietne), kā arī nosaka Jūsu tiesības uz privātumu. Ņemot vērā, ka datu aizsardzība ir pastāvīgs pienākums, mēs periodiski varam papildināt šo Privātuma politiku, lai atspoguļotu jaunāko datu apstrādes praksi.

Šī Privātuma politika attiecas uz Jums kā:

 • mūsu sadarbības partnera darbinieku vai pārstāvi (turpmāk – Sadarbības partneris); vai
 • mūsu Sadarbības partneru (apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu sniedzēju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību pakalpojumu sniedzēju, izglītības pakalpojumu sniedzēju vai jebkādu citu pakalpojumu sniedzēju, ar kuru Jums noslēgts līgums un kurš izmanto Bill.me rēķinu piegādes risinājumus) klientu (turpmāk – Klients);
 • Klienta piesaistīto personu rēķinu saņemšanas, apmaksas veikšanai (turpmāk – Deleģēts lietotājs).

INFORMĀCIJA PAR PĀRZIŅIEM

Bill.me kopīgas sadarbības ietvaros ar mērķi nodrošināt Klientiem elektronisku rēķinu saņemšanas un apmaksas risinājumu, veic personas datu apstrādi koppārziņa statusā ar Sadarbības partneriem, kuri sniedz Jums pakalpojumus un kuri ir norādīti Jūsu Bill.me profilā.
Savukārt attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi, ko Bill.me un Sadarbības partneri veic individuāli noteiktiem mērķiem, Bill.me un Sadarbības partneri ir uzskatāmi par atsevišķiem pārziņiem.

Papildus tam Bill.me nodrošina iespēju Klientiem saņemt Bill.me personīgajā profilā rēķinus no Klienta pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Bill.me tiešie Sadarbības partneri (Klientam pašam pārsūtot rēķinus uz unikālo Klienta Bill.me e-pasta adresi vai pilnvarojot Bill.me saņemt šos rēķinus pa tiešo no konkrētā pakalpojumu sniedzēja). Šādā gadījumā konkrētais Klienta pakalpojumu sniedzējs un Bill.me ir uzskatāmi par atsevišķiem pārziņiem.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM NOLŪKIEM TIE TIEK IZMANTOTI

Pakalpojumu sniegšana un vietnes rīku nodrošināšana

Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu Jums Vietnes rīkus un sniegtu pieprasītos pakalpojumus (ļautu iepazīties ar Sadarbības partneru, kā arī Klienta pakalpojumu sniedzēju (kas nav Bill.me tiešie Sadarbības partneri), iesūtītajiem rēķiniem, veiktu rēķinu apmaksu, veiktu pakalpojumu apmaksu, iesniegtu skaitītāju rādījumus, piedalītos Sadarbības partneru Vietnē rīkotajās aptaujās).

Datu subjektu kategorijasKlients, Deleģēts lietotājs
Datu kategorijas
 • kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, telefona numurs);
 • informācija saistībā ar Sadarbības partnera/Klienta pakalpojuma sniedzēja (kas nav Bill.me tiešais Sadarbības partneris) izrakstīto rēķinu un/vai sniegto pakalpojumu (klienta numurs, pakalpojuma nosaukums, rēķina numurs, datums, skaitītāju informācija, summa);
 • maksājuma instrumenta informācija (ja izmantojat Vietnē iespējoto rēķinu apmaksas iespēju);
 • informācija par pieslēgto automātisko maksājumu;
 • maksājumu statuss;
 • maksājumu vēsture;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • iesniegtie skaitītāju rādījumi;
 • informāciju saistībā ar Klienta izsniegto pilnvaru Bill.me saņemt rēķinus no konkrētā Klienta pakalpojumu sniedzēja.
Apstrādes tiesiskais pamatsAtkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • līgumsaistību izpilde;
 • likumā noteikto pienākumu izpilde;
 • Bill.me leģitīmā interese nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
Apstrādes ilgumsVisā reģistrācijas un Vietnes rīku izmantošanas laikā un 5 gadus pēc sadarbības beigām.

Sadarbības partneru/Klientu pakalpojumu sniedzēju administrēšana

Mēs apstrādājam savu Sadarbības partneru/Klientu pakalpojumu sniedzēju darbinieku un paraksttiesīgo personu datus, lai noslēgtu, kā arī izpildītu sadarbības laikā noslēgtos līgumus un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Datu subjektu kategorijasSadarbības partneru/Klientu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas
Datu kategorijas
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • Informācija saistībā ar darbavietu (par pārstāvības tiesības, darbavietas adrese, ieņemamais amats);
 • Informācija saistībā ar sadarbību konkrētā noslēgtā līguma ietvaros;
 • Informācija saistībā ar jautājumiem, pretenzijām, atsauksmēm;
 • Informācija par sadarbību konkrētā noslēgtā vai noslēdzamā līguma ietvaros.
Apstrādes tiesiskais pamatsAtkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • līgumsaistību izpilde;
 • Bill.me leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu – nodrošināt vai uzsākt sadarbību, sniegt atbilstošu pakalpojumu.
Apstrādes ilgumsVisā līguma darbības laikā un 5 gadus pēc līguma darbības beigām.

Atsauksmju, jautājumu un sūdzību apstrādāšana

Mēs apstrādājam personas datus, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, sūdzībām un atsauksmēm.

Datu subjektu kategorijasKlients, Deleģēts lietotājs un Sadarbības partneris/Klienta pakalpojumu sniedzējs
Datu kategorijas
 • kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs);
 • Informācija, ko persona rakstveidā, elektroniski vai telefoniski sniegusi, vēršoties pie mums ar savu atsauksmi, jautājumu vai sūdzību;
 • Informācija, ko persona sniegusi, piedaloties klientu aptaujās, tostarp klientu apmierinātības aptaujās;
 • Informācija, kas saistīta ar personas atsauksmes, jautājuma vai sūdzības risināšanu vai aptaujas izskatīšanu.
Apstrādes tiesiskais pamatsAtkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Jūsu piekrišana;
 • līgumsaistību izpilde;
 • likumā noteikto pienākumu izpilde;
 • Bill.me leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un problēmsituāciju risināšanu.
Apstrādes ilgumsVisā līguma darbības laikā un 5 gadus pēc līguma darbības beigām.Ja apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana – līdz piekrišanas atsaukšanai.

Mārketinga aktivitāšu īstenošana

Ja esat sniedzis piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu Jums piedāvājumus, ziņas, aktualitātes un citu informāciju, kas varētu Jums būt saistoša un interesanta. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas.

Datu subjektu kategorijasKlients, Deleģēts lietotājs
Datu kategorijasKontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs).
Apstrādes tiesiskais pamatsJūsu piekrišana.
Apstrādes ilgumsLīdz piekrišanas atsaukšanai.

Vietnes drošības nodrošināšana un uzlabošana

Datus, kas tiek apkopoti automātiski, apmeklējot Vietni, mēs izmantojam, lai uzlabotu un pielāgotu Vietni, identificētu un atrisinātu tehniskos un drošības jautājumus, radītu lietošanas statistiku un citiem ar mūsu darbības uzlabošanu saistītiem mērķiem.

Datu subjektu kategorijasVietnes apmeklētāji (Klienti, Deleģētie lietotāji un Sadarbības partneri/Klienta pakalpojumu sniedzēji)
Datu kategorijasAr Vietnes apmeklēšanu saistītie dati (IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums un ilgums, izmantotās ierīces vai lietotnes, navigācija Vietnē, atrašanās vietas dati, tīmekļa reģistra ieraksti (weblogs), citi komunikācijas dati un resursi, kuriem Jūs piekļūstat)
Apstrādes tiesiskais pamatsAtkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Leģitīmā interese;
 • Jūsu piekrišana.
Apstrādes ilgumsJa apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana – līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja apstrādes pamats ir leģitīmā interese – 1 gadu.

Bill.me likumā noteikto pienākumu izpilde

Bill.me piemērojamos likumos noteiktās situācijās var pastāvēt pienākums nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm vai citām iestādēm.

Datu subjektu kategorijasKlients, Deleģēts lietotājs
Datu kategorijas
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs);
 • Jebkāda cita informācija, ko atbildīgās valsts iestādes ir tiesīgas pieprasīt saskaņā ar piemērojamo likumu.
Apstrādes tiesiskais pamatsLikumā noteikto pienākumu izpilde.
Apstrādes ilgumsLīdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Personāla atlase

Bill.me apstrādā Jūsu personas datus, ja esat pietiecies kādai no izsludinātajām vakancēm vai iesūtījis savu CV ārpus konkursa.

Datu subjektu kategorijasKandidāti
Datu kategorijas
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • CV ietvertā informācija (izglītība, darba pieredze, prasmes);
 • Motivācijas vēstulē ietvertā informācija;
 • Intervijas laikā sniegtā informācija.
Apstrādes tiesiskais pamats
 • Leģitīmā interese veikt personāla atlasi;
 • Jūsu piekrišana.
Apstrādes ilgumsVeiksmīgo kandidātu dati tiks uzglabāti saskaņā ar iekšējās darbinieku privātuma politikas nosacījumiem. Pārējo kandidātu dati tiks uzglabāti 1 gadu kandidātu piekrišanas gadījumā.

KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS

Bill.me iegūst personas datus, ko Jūs mums sniedzat, reģistrējoties Vietnē Klienta vai Saistītā lietotāja statusā, pārsūtot mums sava pakalpojumu sniedzēja (kas nav Bill.me tiešais Sadarbības partneris) izrakstītus rēķinus, sadarbojoties ar mums Sadarbības partnera statusā, piesakoties darba vakancei vai jebkādā sazinoties un mijiedarbojoties ar Bill.me

Papildus tam Bill.me var iegūt Jūsu personas datus no trešajām personām, piemēram:

 • no konkrētā Sadarbības partnera, kas sniedz Jums kā Klientam pakalpojumus Jūsu starpā noslēgtā līguma ietvaros;
 • no konkrētā Klienta pakalpojuma sniedzēja gadījumos, kad Jūs kā Klients esat pilnvarojis mūs saņemt rēķinus no šī konkrētā pakalpojumu sniedzēja;
 • no Bill.me maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS

Personas datus, ka nepieciešami Bill.me likumisko vai līgumisko pienākumu izpildei, mēs glabāsim Jūsu sadarbības ar Bill.me laikā, kā arī 5 gadus pēc sadarbības izbeigšanās. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs pārstājat izmantot mūsu Vietni vai Vietnes rīkus, mēs turpināsim uzturēt noteiktus personas datus, lai izpildītu mūsu likumiskos pienākumus. Dati, kuru apstrāde balstās uz Bill.me leģitīmo interesi, tiks glabāti atbilstoši konkrētajai leģitīmajai interesei noteiktos termiņos. Personas datus, kuru apstrāde tiek veikta uz Jūsu piekrišanas pamata, mēs glabāsim līdz piekrišanas atsaukšanai.

VIETNES IZMANTOŠANA NO NEPILNGADĪGU PERSONU PUSES

Vietne un Vietnes rīki nav paredzēti personām, kas nav sasniegušas sešpadsmit gadu vecumu, un mēs lūdzam šādas personas neizpaust mums savus personas datus.

KĀ MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Noteiktos apstākļos mēs varam izpaust personas datus, kurus esam savākuši par Jums, šādām saņēmēju kategorijām:

 • Deleģēts lietotājs. Pēc Klientu vēlēšanās, iespējojot šādu opciju, mēs nododam informāciju, kas saistīta ar konkrētā Sadarbības partnera izrakstīto rēķinu, Klienta izvēlētam Deleģētam lietotājam, lai nodrošinātu iespēju šim Deleģētam lietotājam līdz ar Klientu veikt rēķina saņemšanu un apmaksu Vietnē.
 • Sadarbības partneris. Mēs nododam maksātāja datus konkrētajam Sadarbības partnerim, kura pakalpojumus Jūs kā Klients saņemat, lai izpildītu uz līgumu balstītus pienākumus starp Sadarbības partneri un Jums kā viņa klientu. Sadarbības partnera Vietnē rīkoto aptauju gadījumā mēs nododam datus Sadarbības partnerim, ja nolēmāt piedalīties attiecīgajā aptaujā. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu personas dati paralēli tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu konkrētā Sadarbības partnera privātuma politiku;
 • Klienta Pakalpojumu sniedzējs. Gadījumos, kad Klients mums pārsūta vai ir pilnvarojis mūs saņemt rēķinus no Klienta pakalpojuma sniedzēja, kurš nav mūsu tiešais Sadarbības partneris, mēs nododam konkrētajam Klienta pakalpojumu sniedzējam Klienta datus saistībā ar rēķina apmaksu. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu personas dati paralēli tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu konkrētā pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku;
 • Mūsu grupas uzņēmumi. Ar mērķi sniegt Jums (kā Sadarbības partnerim) mūsu pakalpojumus un nodrošināt Jums (kā Sadarbības partnerim vai Klientam) Vietnes rīkus, mēs sniedzam personas datus konkrētajam Bill.me grupas uzņēmumam attiecīgajā valstī, kurā Jūs saņemat mūsu pakalpojumu. Personas dati netiek izpausti citiem Bill.me grupas uzņēmumiem, kas atrodas citās valstīs, kurās Jūs nesaņemat Bill.me pakalpojumus;
 • Pakalpojumu sniedzēji. Mēs izpaužam personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams ar mērķi sniegt Jums (kā Sadarbības partnerim) mūsu pakalpojumus un nodrošināt Jums (kā Sadarbības partnerim vai Klientam) Vietnes rīkus, tostarp (bez ierobežojumiem) maksājumu/darījumu apstrādi, piesaistot maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējs apstrādā datus saistībā ar Jūsu veikto maksājumu tikai gadījumā, ja izmantojat Vietnē nodrošināto rēķinu apmaksas iespēju;
 • Trešās personas – finanšu iestādes. Tās var būt kredītiestādes/finanšu iestādes;
 • Trešās personas – attiecībā uz likumisko pienākumu vai atļauju saskaņā ar likumu. Noteiktos apstākļos mums var rasties pienākums izpaust vai kopīgot Jūsu personas datus ar auditoriem, uzraudzības iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm, lai izpildītu likumisku pienākumu. Tāpat mēs varam izpaust personas datus, ja to atļauj likums, ar mērķi nodrošināt izpildi vai piemērošanu Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī citiem līgumiem, vai mūsu tiesību, īpašuma aizsardzībai u.c.

Jūsu personas dati no Bill.me puses primāri tiks apstrādāti Bill.me struktūrvienībā konkrētajā valstī, kurā Jūs kā Sadarbības partneris sniedzat pakalpojumus saviem Klientiem vai kurā atrodas konkrētais Sadarbības partneris, no kura Jūs kā Klients saņemat pakalpojumus. Informējam, ka lai gan Bill.me reģistrēts Apvienotajā Karalistē, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ), Eiropas Komisija 2021.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti.

Noteiktās situācijās Jūsu dati var tikt apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus EEZ. Šādos gadījumos mēs noslēdzam Eiropas Komisijas Standarta līguma klauzulas ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu drošu datu apstrādi.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, kādos veidos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus:

 • Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt;
 • Jums ir tiesības labot nekorektu informāciju par Jums, kas ir mūsu rīcībā;
 • Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei gadījumos, kad šāda apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu;
 • Jums ir tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus vai izbeigt Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi gadījumos, ja dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tiek apstrādāti lieki dati;
 • Jums ir tiesības lūgt mums izsniegt Jums Jūsu personas datus vai nodot tos tiešā veidā citam pārzinim;
 • Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Tiesības būt informētam:

Šajā Privātuma politikā mēs cenšamies sniegt jums būtisku informāciju par jūsu personas datu apstrādi pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Jums svarīgākā informācija ir atrodama Privātuma politikas sadaļā “KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM NOLŪKIEM TIE TIEK IZMANTOTI”, kurā ir norādīti personas datu apstrādes mērķi, datu kategorijas, apstrādes tiesiskais pamatojums un uzglabāšanas nosacījumi.

Tiesības piekļūt datiem:

Jūs varat iegūt savu personas datu kopiju, sūtot mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības labot personas datus:

Ja ir mainījušies jūsu sniegtie personas dati (uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, u. c.) vai uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par jums ir neprecīza, jums ir tiesības pieprasīt mainīt, precizēt vai labot informāciju. Jūs varat pieprasīt nepieciešamos labojumus, sūtot mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi:

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, mēs esam izvērtējuši pretējās intereses un nolēmuši, ka, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus, mūsu (vai attiecīgās trešās personas) intereses apstrādāt jūsu personas datus nepārsniedz Jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības. Tomēr, ja uzskatāt, ka mūsu datu apstrāde pārkāpj jūsu pamattiesības un brīvības, jūs varat izmantot savas datu subjekta tiesības iebilst pret šo apstrādi un mēs atkārtoti izvērtēsim mūsu leģitīmās intereses kontekstā ar Jūsu interesēm un pamattiesībām.
Lai izmantotu šīs tiesības, sūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu:

Gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un šāda datu apstrāde tiks pārtraukta. Piemēram, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt mārketinga piedāvājumus. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai.
Lai izmantotu šīs tiesības, varat to ērti izdarīt šādos veidos:

 • jūs jebkurā laikā varat atteikties no jaunumu vēstuļu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pastā esošās saites "Atteikties no jaunumu saņemšanas";
 • konta iestatījumos (noklikšķinot uz "E-pasta paziņojumu iestatījumi");
 • sūtot mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības ierobežot datu apstrādi:

Jums ir tiesības ierobežot mūsu iespējas apstrādāt Jūsu personas datus. Pēc apstrādes ierobežošanas, mēs vairs neveiksim nekādas aktīvas darbības ar Jūsu personas datiem, izņemot personas datu glabāšanu. Tomēr personas datu apstrādes ierobežošana var nozīmēt, ka ierobežojuma periodā mēs nevarēsim sniegt Jums pakalpojumus.
Jūs varat ierobežot personas datu apstrādi šādos gadījumos:

 • Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības tiks ierobežotas, līdz tiks pārbaudīta personas datu precizitāte);
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat datu dzēšanai;
 • mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati noteiktajiem mērķiem, bet - Jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, un Jūs iebilstat pret šādu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kamēr veiksim izvērtējumu.

Lai izmantotu šīs tiesības, sūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam):

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam jūsu personas datus un dzēšam tos šādos gadījumos:

 • personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • jūs atsaucat piekrišanu, kas bija datu apstrādes pamatā, un apstrādei nav cita juridiska pamata;
  jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
  esat iebildis pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, un ir noteikts, ka jūsu intereses konkrētajā gadījumā ir svarīgākas.

Lai izmantotu šīs tiesības, sūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības uz datu pārnesamību:

Ja datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, Jums ir tiesības saņemt jūsu sniegtos datus mums strukturētā, plaši lietotā un datorlasāmā formātā, kā arī, ja tas ir tehniski iespējams pēc Jūsu pieprasījuma, Jūsu dati var tikt tieši pārsūtīti citam Jūsu norādītam datu pārzinim.
Lai izmantotu šīs tiesības, sūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu dpo@bill.me.

Tiesības iesniegt sūdzību:

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, vispirms sazinieties ar mums tieši. Mēs ticam, ka, godprātīgi un cenšoties, mēs spēsim kliedēt visas jūsu šaubas, atbildēt uz jūsu jautājumiem, apmierināt jūsu pieprasījumus un labot pieļautās kļūdas.
Ja neesat apmierināts ar mūsu piedāvāto problēmas risinājumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts pasts@dvi.gov.lv, tālr. +371 67223131).

SĪKDATNES

Mūsu Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai atšķirtu Jūs no citiem vietnes apmeklētājiem. Tas palīdz mums uzlabot Jūsu lietošanas pieredzi Vietnē un optimizēt tās darbību.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat/lietojat, apmeklējat Vietni. Mēs izmantojam trešo personu, piemēram, Google Analytics, nodrošinātās sīkdatnes.

Jums ir tiesības atteikties no noteiktas informācijas apkopošanas un izmantošanas, ko mēs savācam ar sīkdatņu starpniecību, kad Jūs apmeklējat Vietni. Jūsu pārlūkprogramma var sniegt informāciju, kā atteikties no noteikta veida sīkdatņu saņemšanas. Lūdzam ņemt vērā, ka bez sīkdatnēm Jums var nebūt iespējas izmantot visas Vietnes funkciju priekšrocības.

DROŠĪBA

Visa informācija, kuru Jūs sniedzat, tiek glabāta drošos serveros, un mēs piemērojam atbilstošus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Kad Jūsu informācija tiek saņemta, mēs piemērojam stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu jebkādu nesankcionētu pieeju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nekāda informācijas pārraide Internetā nav pilnībā droša, un nav iespējams garantēt absolūtu drošību nekādai glabāšanas sistēmai. Ja Jums rodas jebkādi iemesli uzskatīt, ka Jūsu saskarsme ar mums vairs nav droša, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums.

GROZĪJUMI PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam grozīt vai papildināt šo Privātuma politiku. Jebkādas izmaiņas, kuras mēs ieviešam šajā Privātuma politikā turpmāk, tiek publicētas Vietnē, un šādas izmaņas stājas spēkā datumā, kurā mēs publicējam atjaunotās Privātuma politika.

Mēs varam sniegt Jums paziņojumus par izmaiņām Privātuma politikā, publicējot tās Vietnē.

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Mēs esam nozīmējuši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties, ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai šaubas par mūsu datu apstrādes praksi. Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@bill.me.

KONTAKTI

Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums par Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam izmantot e-pasta adresi dpo@bill.me vai šādu adresi:

Bill.me LTD

85 Great Portland Street
London, England
W1W 7LT