Privātuma pamatnostādnes

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2021

IEVADS

Bill.me LTD un tā uzņēmumu grupa, kā arī saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā – „Bill.me”, „mēs”, „mums”, „mūsu”), saprot, ka Jūs apzināties un rūpējaties par Jūsu personas datu aizsardzību, un mēs attiecamies pret to nopietni, nodrošinot mūsu personas datu apstrādes prakses atbilstību ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679, kā arī Apvienotās Karalistes VDAR prasībām. Šīs Privātuma pamatnostādnes apraksta mūsu politiku un praksi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, kā arī nosaka Jūsu tiesības uz privātumu. Mēs apzināmies, ka datu aizsardzība ir pastāvīgs pienākums, un periodiski varam papildināt šīs Privātuma pamatnostādnes, ieviešot jaunu personas datu apstrādes praksi.

„Jūs” šo Privātuma pamatnostādņu ietvaros var nozīmēt šīs Vietnes apmeklētāju (turpmāk tekstā – „Apmeklētājs”); uzņēmumu, tostarp tā akcionārus, beneficiāros īpašniekus, pārvaldniekus, direktorus un darbiniekus, kas piekļūst mūsu Vietnei (turpmāk tekstā – „Uzņēmums”), vai Uzņēmuma klientu (turpmāk tekstā – „Klients”). Jēdziens „Apmeklētājs” var ietvert sevī „Uzņēmumu” un/vai „Klientu” atkarībā no situācijas. Mēs pēc iespējas skaidrosim šo jēdzienu, pieminot to zemāk šajās Privātuma pamatnostādnēs.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS VARAM IEGŪT NO JUMS

Personas dati:

Mēs varam iegūt un apstrādāt šādus personas datus par Jums:

 1. Informācija, kuru Jūs kā Apmeklētājs, Uzņēmums vai Klients sniedzat, izmantojot mūsu vietni www.bill.me (turpmāk tekstā – „Vietne”). Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un Jūsu uzņēmuma nosaukums;
 2. Informācija un dokumentācija, ko Jūs kā Uzņēmums sniedzat mums, lai noslēgtu līgumu. Šādā informācijā var ietilpt (bez ierobežojumiem), Jūsu vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma numurs un ieņemamais amats;
 3. Informācija un dokumentācija, ko Jūs kā Apmeklētājs sniedzat mums, lai pieteiktos darba vakancei. Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, valsts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, iepriekšējās darba vietas, izglītība un cita Jūsu sniegtā informācija;
 4. Sarakstes/komunikācijas un/vai tālruņa zvana ieraksts gadījumā, kad Jūs kontaktējaties ar mums. Šādā ierakstā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Jūsu uzņēmuma nosaukums un citi personas dati, kurus Jūs izpaužat šādas komunikācijas laikā;
 5. Ja Jūs kā Uzņēmums vai Klients saņemat pieeju Vietnes rīkiem – Jūsu vārds, uzvārds, fiziskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, Jūsu apmeklējuma detaļas, tostarp (bez ierobežojumiem) atrašanās vietas dati, tīmekļa reģistra ieraksti (weblogs), citi komunikācijas dati un resursi, kuriem Jūs piekļūstat;
 6. Ja Jūs kā Uzņēmums vai Klients izmantojat Vietnes rīkus – Jūsu personas dati, tostarp (bez ierobežojumiem) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī ziņas par to, vai Jūsu maksājums ir bijis veiksmīgs vai nē, un maksājumu vēsture;
 7. Informācija par Jums kā Uzņēmumu vai Klientu, kuru mēs saņemam no citiem avotiem, tostarp (bez ierobežojumiem) mūsu biznesa partneri, pakalpojumu sniedzēji un apakšuzņēmēji. Šādā informācijā var dati, kurus sniedz maksājumu pakalpojumu sniedzēji un citas trešās personas, kā arī publiski pieejamā informācija. Tajā var ietilpt arī informācija par Jums kā Klientu, kuru mēs saņemam no uzņēmuma, tostarp Jūsu vārds, uzvārds, fiziskā adrese un e-pasta adrese.

Citi dati:

Mēs varam arī vākt nepersonalizētu informāciju par Jums, kas neidentificē Jūs kā konkrētu personu. Šādā nepersonalizētā informācijā, ko mēs varam vākt, ietilpst:

 1. Pārlūkprogrammas un ierīces dati, piemēram, IP adrese, operētājsistēma un pārlūka tips. Šie ir statistiski dati par Vietnes lietotāju darbībām un ieradumiem, kas neidentificē nevienu personu;
 2. Sīkdatņu informācija, piemēram, Vietnē pavadītais laiks, apmeklētās lapas, izmantojamā valoda, un citi anonīmi datu plūsmas (traffic) dati;
 3. Uzņēmuma dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, produktu un pakalpojumu piedāvājumi, jurisdikcija.

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam Jūsu (ka Uzņēmuma) personas datus, lai noslēgtu līgumus un izpildītu mūsu līgumiskās saistības. Šai saistībā mēs paļaujamies uz līgumu, kas ir noslēgts starp Jums un Bill.me, kā uz pienācīgu pamatojumu Jūsu personas datu apstrādei.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai ļautu Jums (kā Klientam) izmantot Vietnes rīkus un veikt maksājumus par Uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Šai saistībā mēs paļaujamies uz mūsu likumīgajām interesēm, kā arī uz Noteikumiem un nosacījumiem, kurus Jūs noslēdzāt ar mums.

Mēs varam arī apstrādāt Jūsu personas datus situācijās, kad mums rodas pienākums izpildīt likumīgas saistības.

Papildus tam mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu mūsu jaunumu apskatu vai mārketinga komunikāciju, un šādā gadījumā mēs balstāmies uz Jūsu sniegto piekrišanu.

Piemēri, kādos mēs varam izmantot Jūsu personas datus:

 • Jūsu reģistrācija un autentifikācija Vietnē;
 • personalizētu Vietnes rīku piedāvāšana Jums;
 • informācijas par Vietnes rīkiem piedāvāšana Jums;
 • informācijas sniegšana Jums par izmaiņām mūsu Vietnes rīkos;
 • nodrošināšana, ka saturs Vietnē tiek atspoguļots visefektīvākajā veidā, un mūsu Vietne ir droša;
 • mūsu Vietnes administrēšana;
 • Jūsu identitātes pārbaude likumu un regulējuma ievērošanas nolūkā;
 • atbildes uz Jūsu vaicājumiem un klientu atbalsta sniegšana;
 • mūsu jaunumu apskata un mārketinga komunikācijas nosūtīšana.

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs glabāsim Jūsu personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai, ja vien likumā netiek pieprasīts vai atļauts ilgāks glabāšanas laiks. Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka mums var būt pienākums turēt Jūsu personas datus dažādiem likumu vai regulējuma ievērošanas nolūkiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs (kā Uzņēmums vai Klients) pārstājat izmantot mūsu Vietni vai Vietnes rīkus, mēs turpināsim uzturēt noteiktus personas datus, lai izpildītu mūsu likumiskos pienākumus.

VIETNES IZMANTOŠANA NO NEPILNGADĪGU PERSONU PUSES

Vietne un Vietnes rīki nav paredzēti personām, kas nav sasniegušas sešpadsmit gadu vecumu, un mēs lūdzam šādas personas neizpaust mums savus personas datus.

KĀ MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Noteiktos apstākļos mēs varam izpaust personas datus, kurus esam savākuši par Jums, šādām saņēmēju kategorijām:

 • Maksājuma saņēmējs/rēķina sagatavotājs. Mēs nododam maksātāja datus maksājuma saņēmējam/rēķinu sagatavotājam, lai izpildītu uz līgumu balstītus pienākumus starp maksātāja saņēmēju/rēķina sagatavotāju un Jums kā viņa klientu. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu personas dati paralēli tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu konkrētā maksājuma saņēmēja/rēķina sagatavotāja privātuma politiku;
 • Mūsu grupas uzņēmumi. Ar mērķi sniegt Jums (kā Uzņēmumam) mūsu pakalpojumus un nodrošināt Jums (kā Uzņēmumam vai Klientam) Vietnes rīkus, mēs sniedzam personas datus grupas uzņēmumiem;
 • Trešās personas – finanšu iestādes. Tās var būt kredītiestādes/finanšu iestādes;
 • Pakalpojumu sniedzēji. Mēs izpaužam personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams ar mērķi sniegt Jums (kā Uzņēmumam) mūsu pakalpojumus un nodrošināt Jums (kā Uzņēmumam vai Klientam) Vietnes rīkus, tostarp (bez ierobežojumiem) maksājumu/darījumu apstrādi;
 • Trešās personas – attiecībā uz biznesa nodošanu. Piemēram, gadījumā, ja mēs pārdodam jebkādu komercdarbību vai aktīvus, kā arī apvienojamies ar citu komersantu, mums var rasties nepieciešamība izpaust personas datus potenciālajiem biznesa īpašniekiem vai partneriem;
 • Trešās personas – attiecībā uz likumisko pienākumu vai atļauju saskaņā ar likumu. Noteiktos apstākļos mums var rasties pienākums izpaust vai kopīgot Jūsu personas datus ar auditoriem, regulējošām iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm, lai izpildītu likumisku pienākumu. Tāpat mēs varam izpaust personas datus, ja to atļauj likums, ar mērķi nodrošināt izpildi vai piemērošanu Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī citiem līgumiem, vai mūsu tiesību, īpašuma aizsardzībai u.c.

Jūsu personas dati var tikt nodoti un apstrādāti vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (turpmāk tekstā – „EEZ”). Tāpat tos var apstrādāt mūsu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kas tiek nodarbināti ārpus EEZ. Ja šāda personas datu nodošana notiek, mēs esam nodrošinājuši atbilstošu drošības pasākumu piemērošanu, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti drošā veidā un atbilstoši šīm Privātuma pamatnostādnēm.

Mēs esam noslēguši Eiropas Komisijas Standarta līguma klauzulas ar visiem mūsu grupas uzņēmumiem un attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas EEZ, lai nodrošinātu drošu datu pārsūtīšanu no EEZ uz Apvienoto Karalisti.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, kādos veidos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus:

 • Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jūs varat izdarīt to, ieejot Jūsu Personīgajā kabinetā vai sazinoties ar mums pēc adreses dpo@bill.me;
 • Jums ir tiesības labot nekorektu informāciju par Jums, kas ir mūsu rīcībā. Jūs varat izdarīt to, ieejot Jūsu Personīgajā kabinetā vai sazinoties ar mums pēc adreses dpo@bill.me;
 • Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei gadījumos, kad šāda apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu;
 • Jums ir tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus vai izbeigt Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka uz šīm tiesībām var attiekties noteikti izņēmumi. Piemēram, gadījumos, kad mums ir likumisks pienākums turēt Jūsu personas datus, mēs nespēsim izpildīt Jūsu pieprasījumu, un šādā gadījumā mēs attiecīgi informēsim Jūs;
 • Jums ir tiesības lūgt mums izsniegt Jums Jūsu personas datus vai nodot tos tiešā veidā citam pārzinim, un mēs ievērosim šo prasību ar nosacījumu, ka personas datu apstrāde, ko mēs veicām iepriekš, bijusi pamatota uz Jūsu piekrišanu, vai bijusi nepieciešama līguma izpildei, kā arī ar nosacījumu, ka tas ir tehniski iespējami;
 • Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Informācijas Administratora Birojā, ja Jūs uzskatāt, ka mēs neesam ievērojuši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

SĪKDATNES

Mūsu Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai atšķirtu Jūs no citiem vietnes apmeklētājiem. Tas palīdz mums uzlabot Jūsu lietošanas pieredzi Vietnē un optimizēt tās darbību.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat Vietni. Mēs izmantojam trešo personu, piemēram, Google Analytics, nodrošinātās sīkdatnes.

Jums ir tiesības atteikties no noteiktas informācijas apkopošanas un izmantošanas, ko mēs savācam ar sīkdatņu starpniecību, kad Jūs apmeklējat Vietni. Jūsu pārlūkprogramma var sniegt informāciju, kā atteikties no noteikta veida sīkdatņu saņemšanas. Lūdzam ņemt vērā, ka bez sīkdatnēm Jums var nebūt iespējas izmantot visas Vietnes funkciju priekšrocības.

DROŠĪBA

Visa informācija, kuru Jūs sniedzat, tiek glabāta drošos serveros, un mēs piemērojam atbilstošus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Kad Jūsu informācija tiek saņemta, mēs piemērojam stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu jebkādu nesankcionētu pieeju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nekāda informācijas pārraide Internetā nav pilnībā droša, un nav iespējams garantēt absolūtu drošību nekādai glabāšanas sistēmai. Ja Jums rodas jebkādi iemesli uzskatīt, ka Jūsu saskarsme ar mums vairs nav droša, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums.

GROZĪJUMI PRIVĀTUMA PAMATNOSTĀDNĒS

Mēs varam grozīt vai papildināt šīs Privātuma pamatnostādnes. Jebkādas izmaiņas, kuras mēs ieviešam šajās Privātuma pamatnostādnēs turpmāk, tiek publicētas Vietnē, un šādas izmaņas stājas spēkā datumā, kurā mēs publicējam atjaunotās Privātuma pamatnostādnes.

Mēs varam sniegt Jums paziņojumus par izmaiņām Privātuma pamatnostādnēs, publicējot tās Vietnē.

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Mēs esam nozīmējuši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties, ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai šaubas par mūsu datu apstrādes praksi. Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@bill.me.

KONTAKTI

Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums attiecībā uz šīm Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam izmantot e-pasta adresi dpo@bill.me vai šādu adresi:

Bill.me LTD
85 Great Portland Street
London, England
W1W 7LT