Privātuma pamatnostādnes

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2019

IEVADS

Bill.me LTD un tā uzņēmumu grupa, kā arī saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā – „Bill.me” vai „mēs”), saprot, ka Jūs apzināties un rūpējaties par Jūsu personas datu aizsardzību, un mēs attiecamies pret to nopietni. Šīs Privātuma pamatnostādnes ir Bill.me Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa, kas apraksta mūsu politiku un praksi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, kā arī nosaka Jūsu tiesības uz privātumu. Mēs apzināmies, ka datu aizsardzība ir pastāvīgs pienākums, un periodiski varam papildināt šīs Privātuma pamatnostādnes, ieviešot jaunu personas datu apstrādes praksi.

„Jūs” šo Privātuma pamatnostādņu ietvaros var nozīmēt šīs Vietnes apmeklētāju (turpmāk tekstā – „Apmeklētājs”); uzņēmumu, tostarp tā akcionārus, beneficiāros īpašniekus, pārvaldniekus, direktorus un darbiniekus, kas piekļūst mūsu Vietnei (turpmāk tekstā – „Uzņēmums”), vai Uzņēmuma klientu (turpmāk tekstā – „Klients”). Jēdziens „Apmeklētājs” var ietvert sevī „Uzņēmumu” un/vai „Klientu” atkarībā no situācijas. Mēs pēc iespējas skaidrosim šo jēdzienu, pieminot to zemāk šajās Privātuma pamatnostādnēs.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS VARAM IEGŪT NO JUMS

Personas dati:

Mēs varam iegūt un apstrādāt šādus personas datus par Jums:

  1. Informācija, kuru Jūs kā Apmeklētājs, Uzņēmums vai Klients sniedzat, izmantojot mūsu vietni www.bill.me (turpmāk tekstā – „Vietne”). Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un Jūsu uzņēmuma nosaukums;
  2. Informācija un dokumentācija, ko Jūs kā Uzņēmums sniedzat mums, lai noslēgtu līgumu. Šādā informācijā var ietilpt (bez ierobežojumiem), Jūsu vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma numurs un ieņemamais amats;
  3. Informācija un dokumentācija, ko Jūs kā Apmeklētājs sniedzat mums, lai pieteiktos darba vakancei. Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, valsts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, iepriekšējās darba vietas, izglītība un cita Jūsu sniegtā informācija;
  4. Sarakstes/komunikācijas un/vai tālruņa zvana ieraksts gadījumā, kad Jūs kontaktējaties ar mums. Šādā ierakstā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Jūsu uzņēmuma nosaukums un citi personas dati, kurus Jūs izpaužat šādas komunikācijas laikā;
  5. Ja Jūs kā Uzņēmums vai Klients saņemat pieeju Vietnes rīkiem – Jūsu vārds, uzvārds, fiziskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, Jūsu apmeklējuma detaļas, tostarp (bez ierobežojumiem) atrašanās vietas dati, tīmekļa reģistra ieraksti (weblogs), citi komunikācijas dati un resursi, kuriem Jūs piekļūstat;
  6. Ja Jūs kā Uzņēmums vai Klients izmantojat Vietnes rīkus – Jūsu personas dati, tostarp (bez ierobežojumiem) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī ziņas par to, vai Jūsu maksājums ir bijis veiksmīgs vai nē, un maksājumu vēsture;
  7. Informācija par Jums kā Uzņēmumu vai Klientu, kuru mēs saņemam no citiem avotiem, tostarp (bez ierobežojumiem) mūsu biznesa partneri, pakalpojumu sniedzēji un apakšuzņēmēji. Šādā informācijā var dati, kurus sniedz maksājumu pakalpojumu sniedzēji un citas trešās personas, kā arī publiski pieejamā informācija. Tajā var ietilpt arī informācija par Jums kā Klientu, kuru mēs saņemam no uzņēmuma, tostarp Jūsu vārds, uzvārds, fiziskā adrese un e-pasta adrese.

Citi dati:

Mēs varam arī vākt nepersonalizētu informāciju par Jums, kas neidentificē Jūs kā konkrētu personu. Šādā nepersonalizētā informācijā, ko mēs varam vākt, ietilpst:

  1. Pārlūkprogrammas un ierīces dati, piemēram, IP adrese, operētājsistēma un pārlūka tips. Šie ir statistiski dati par Vietnes lietotāju darbībām un ieradumiem, kas neidentificē nevienu personu;
  2. Sīkdatņu informācija, piemēram, Vietnē pavadītais laiks, apmeklētās lapas, izmantojamā valoda, un citi anonīmi datu plūsmas (traffic) dati;
  3. Uzņēmuma dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, produktu un pakalpojumu piedāvājumi, jurisdikcija.

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam Jūsu (ka Uzņēmuma) personas datus, lai noslēgtu līgumus un izpildītu mūsu līgumiskās saistības. Šai saistībā mēs paļaujamies uz līgumu, kas ir noslēgts starp Jums un Bill.me, kā uz pienācīgu pamatojumu Jūsu personas datu apstrādei.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai ļautu Jums (kā Klientam) izmantot Vietnes rīkus un veikt maksājumus par Uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Šai saistībā mēs paļaujamies uz mūsu likumīgajām interesēm, kā arī uz Noteikumiem un nosacījumiem, kurus Jūs noslēdzāt ar mums.

Mēs varam arī apstrādāt Jūsu personas datus situācijās, kad mums rodas pienākums izpildīt likumīgas saistības.

Piemēri, kādos mēs vara izmantot Jūsu personas datus:

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs glabāsim Jūsu personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai, ja vien likumā netiek pieprasīts vai atļauts ilgāks glabāšanas laiks. Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka mums var būt pienākums turēt Jūsu personas datus dažādiem likumu vai regulējuma ievērošanas nolūkiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs (kā Uzņēmums vai Klients) pārstājat izmantot mūsu Vietni vai Vietnes rīkus, mēs turpināsim uzturēt noteiktus personas datus, lai izpildītu mūsu likumiskos pienākumus.

VIETNES IZMANTOŠANA NO NEPILNGADĪGU PERSONU PUSES

Vietne un Vietnes rīki nav paredzēti personām, kas nav sasniegušas sešpadsmit gadu vecumu, un mēs lūdzam šādas personas neizpaust mums savus personas datus.

KĀ MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Noteiktos apstākļos mēs varam izpaust personas datus, kurus esam savākuši par Jums, šādām saņēmēju kategorijām:

Jūsu personas dati var tikt nodoti un apstrādāti vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (turpmāk tekstā – „EEZ”). Tāpat tos var apstrādāt mūsu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kas tiek nodarbināti ārpus EEZ. Ja šāda personas datu nodošana notiek, mēs esam nodrošinājuši atbilstošu drošības pasākumu piemērošanu, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti drošā veidā un atbilstoši šīm Privātuma pamatnostādnēm.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, kādos veidos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus:

SĪKDATNES

Mūsu Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai atšķirtu Jūs no citiem vietnes apmeklētājiem. Tas palīdz mums uzlabot Jūsu lietošanas pieredzi Vietnē un optimizēt tās darbību.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat Vietni. Mēs izmantojam trešo personu, piemēram, Google Analytics, nodrošinātās sīkdatnes.

Jums ir tiesības atteikties no noteiktas informācijas apkopošanas un izmantošanas, ko mēs savācam ar sīkdatņu starpniecību, kad Jūs apmeklējat Vietni. Jūsu pārlūkprogramma var sniegt informāciju, kā atteikties no noteikta veida sīkdatņu saņemšanas. Lūdzam ņemt vērā, ka bez sīkdatnēm Jums var nebūt iespējas izmantot visas Vietnes funkciju priekšrocības.

DROŠĪBA

Visa informācija, kuru Jūs sniedzat, tiek glabāta drošos serveros, un mēs piemērojam atbilstošus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Kad Jūsu informācija tiek saņemta, mēs piemērojam stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu jebkādu nesankcionētu pieeju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nekāda informācijas pārraide Internetā nav pilnībā droša, un nav iespējams garantēt absolūtu drošību nekādai glabāšanas sistēmai. Ja Jums rodas jebkādi iemesli uzskatīt, ka Jūsu saskarsme ar mums vairs nav droša, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums.

GROZĪJUMI PRIVĀTUMA PAMATNOSTĀDNĒS

Mēs varam grozīt vai papildināt šīs Privātuma pamatnostādnes. Jebkādas izmaiņas, kuras mēs ieviešam šajās Privātuma pamatnostādnēs turpmāk, tiek publicētas Vietnē, un šādas izmaņas stājas spēkā datumā, kurā mēs publicējam atjaunotās Privātuma pamatnostādnes.

Mēs varam sniegt Jums paziņojumus par izmaiņām Privātuma pamatnostādnēs, publicējot tās Vietnē.

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Mēs esam nozīmējuši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties, ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai šaubas par mūsu datu apstrādes praksi. Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@bill.me.

KONTAKTI

Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums attiecībā uz šīm Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam izmantot e-pasta adresi dpo@bill.me vai šādu adresi:

Bill.me LTD
Suite 10082, 128 Aldersgate Street,
Barbican, London, EC1A 4 AE
United Kingdom