Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 20.10.2022

SISSEJUHATUS

Bill.me LTD ja Bill.me LTD grupi ettevõtted ja sidusettevõtted (edaspidi – Bill.me või meie) arvestavad, et olete teadlik ja hoolite oma isikuandmete kaitsest ning me suhtume sellesse tõsiselt, tagades, et meie isikuandmete töötlemise praktikad on kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 ning Ühendkuningriigi isikuandmete kaitse üldmääruses. Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eeskirju ja praktikaid, mida järgime veebilehel www.bill.me (edaspidi Veebileht) oma teenuseid ja lahendusi pakkudes, ning sätestab Teie privaatsusõigused. Mõistame, et isikuandmete kaitse on pidev vastutus ning värskendame seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt, kui võtame kasutusele uusi isikuandmete töötlemise praktikaid.

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib Teie kohta järgmiselt:

 • meie koostööpartneri (edaspidi – Koostööpartner) töötaja või esindaja; või
 • meie Koostööpartnerite (kinnisvarahaldusteenuste pakkujad, kommunaalteenuste osutajad, telekommunikatsiooniteenuste osutajad, kohaliku omavalitsuse teenuste osutajad, haridusteenuste osutajad või muu teenusepakkuja, kellega Teil on leping ja kes kasutab Bill.me arvete edastamise lahendusi) kliendid (edaspidi – Klient);
 • Kliendi kaasatud isikud arvete vastuvõtmiseks ja tasumiseks (edaspidi – Volitatud kasutaja)


MILLISEID ISIKUANDMEID VÕIME KOGUDA JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL NEID KASUTATAKSE


Teenuste pakkumine ja Veebilehe tööriistade pakkumineTöötleme isikuandmeid, et pakkuda Teile Veebilehe tööriistu ja osutada soovitud teenuseid.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber);
 • Koostööpartneri poolt väljastatud arvega seotud andmed (kliendinumber; arve number, kuupäev, summa);
 • Makseviisi teave;
 • Teave automaatmakse lubamise kohta;
 • Makse staatus;
 • Makse ajalugu;
 • Isikukood või identifitseerimisnumber.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi teenuste osutamise tagamisel.
Töötlemise kestusRegistreerimise ja Veebilehe tööriistade kasutamise ajal ning kooskõlas kehtiva õiguse nõuetega pärast koostöö lõppemist.


Koostööpartnerite haldamineTöötleme oma Koostööpartnerite töötajate ja allkirjaõiguslike isikute andmeid lepingute sõlmimiseks ja koostöö jooksul sõlmitud lepingute täitmiseks ning kvaliteetsete teenuste osutamise tagamiseks.

Andmesubjektide kategooriadKoostööpartnerite töötajad, kontaktid, allkirjaõiguslikud isikud
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • Töökohaga seotud teave (esindusõiguste kohta, töökoha aadress, praegune ametikoht);
 • Konkreetse sõlmitud lepingu raames tehtava koostööga seotud teave;
 • Küsimuste, nõuete, arvustustega seotud teave;
 • Teave koostöö kohta sõlmitud või sõlmitava konkreetse lepingu raames.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi kvaliteetse teenuse osutamise tagamisel – koostöö tagamiseks või algatamiseks, sobiva teenuse osutamiseks.
Töötlemise kestusLepingu kehtivusaja jooksul ja vastavalt kehtiva õiguse nõuetele pärast lepingu lõppemist.


Tagasiside, küsimuste ja kaebuste töötlemineTöötleme isikuandmeid selleks, et vastata Teie küsimustele, kaebustele ja tagasisidele.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja ja Koostööpartner
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Isiku poolt kirjalikult, elektrooniliselt või telefoni teel antud teave tagasiside, küsimuse või kaebusega pöördumisel;
 • Isiku poolt kliendiuuringutes, sh kliendirahulolu uuringutes osalemisel antud teave;
 • Isiku tagasiside, küsimuse või kaebuse lahendamise või küsitluse läbivaatamisega seotud teave.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Teie nõusolek;
 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja lahendada probleemseid olukordi.
Töötlemise kestusLepingu kehtivusaja jooksul ja vastavalt kehtiva õiguse nõuetele pärast lepingu lõppemist.


Turundustegevuste elluviimineKui olete andnud oma nõusoleku, saame kasutada Teie kontaktandmeid, et saata Teile pakkumisi, uudiseid ja muud teavet, mis võib olla Teile asjakohane ja huvitav. Teil on õigus nende pakkumiste saamisest igal ajal loobuda.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
AndmekategooriadKontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber).
Töötlemise õiguslik alusTeie nõusolek.
Töötlemise kestusKuni nõusoleku tagasivõtmiseni.


Veebilehe turvalisuse tagamine ja täiustamineKasutame Veebilehe külastamisel automaatselt kogutud andmeid veebilehe täiustamiseks ja kohandamiseks, tehniliste- ja turvaprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, kasutusstatistika koostamiseks ja muudel meie toimingute täiustamisega seotud eesmärkidel.

Andmesubjektide kategooriadVeebilehe külastajad (Kliendid, Volitatud kasutajad ja Koostööpartnerid)
AndmekategooriadVeebilehe külastamisega seotud andmed (IP-aadress, MAC-aadress, külastuse kuupäev ja kestus, kasutatud seadmed või rakendused, veebilehel navigeerimine, asukohaandmed, veebilogikirjed (veebipäevikud), muud suhtlusandmed ja -vahendid, millele juurde pääsete)
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Õigustatud huvi;
 • Teie nõusolek.
Töötlemise kestusKuni nõusoleku tagasivõtmiseni.


Bill.me seadusest tulenevate kohustuste täitmineTeatud olukordades võidakse Bill.me-lt nõuda isikuandmete edastamist riigiasutustele, näiteks õiguskaitse- või muudele asutustele.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Mistahes muu teave, mida vastutavatel riigiasutustel on kehtiva õiguse alusel õigus nõuda.
Töötlemise õiguslik alusSeadusest tulenevate kohustuste täitmine.
Töötlemise kestusKuni töötlemise eesmärk on saavutatud.


Personali valik/värbamineBill.me töötleb Teie isikuandmeid, kui olete kandideerinud mõnele avaldatud vabale töökohale või saatnud oma CV väljaspool värbamisprotsessi.

Andmesubjektide kategooriadKandidaadid
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber).
 • CV-s sisalduvad andmed (haridus, töökogemus, oskused);
 • Motivatsioonikirjas sisalduv teave;
 • Intervjuu käigus antud teave.
Töötlemise õiguslik alus
 • Õigustatud huvi värbamisel;
 • Teie nõusolek.
Töötlemise kestusEdukate kandidaatide andmeid säilitatakse vastavalt asutusesisese töötajate privaatsuspoliitika tingimustele.Ülejäänud kandidaatide andmeid säilitatakse kandidaatide nõusolekul 1 aasta.


KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME

Bill.me kogub isikuandmeid, mida esitate meile Veebilehel Kliendi või Volitatud kasutajana registreerumisel, meiega Koostööpartnerina koostööd tehes, vabale töökohale kandideerimisel või Bill.me-ga muul viisil suhtlemisel.

Lisaks võib Bill.me koguda Teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks konkreetselt Koostööpartnerilt, kes osutab Teile kui Kliendile teenuseid teievahelise sõlmitud lepingu raames, samuti Bill.me makseteenuse pakkujatelt.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Säilitame Bill.me juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikke isikuandmeid nii Teie koostöö ajal Bill.me-ga kui ka teatud aja pärast seda vastavalt kehtivate seaduste nõuetele. See tähendab, et kui Te lõpetate meie Veebilehe või Veebilehe tööriistade kasutamise, jätkame teatud isikuandmete säilitamist oma juriidiliste kohustuste täitmiseks. Andmeid, mille töötlemine põhineb Bill.me õigustatud huvil, säilitatakse vastavalt konkreetsele õigustatud huvile teatud perioodil. Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

VEEBISAIDI KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Veebisait ja veebisaidi tööriistad ei ole mõeldud alla 16-aastastele isikutele ja sellest tulenevalt palume neil meile oma isikuandmeid mitte teatavaks teha.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID AVALIKUSTAME

Teatud asjaoludel võime Teie kohta kogutud isikuandmeid avalikustada järgmistele vastuvõtjate kategooriatele:

 • Volitatud kasutaja. Kliendi soovil ning sellise võimaluse lubamisel edastame konkreetse Koostööpartneri poolt väljastatud arve kohta käiva teabe Kliendi valitud Volitatud kasutajale, et võimaldada sellel Volitatud kasutajal Veebilehel arve vastu võtta ning Kliendiga koos tasuda;
 • Koostööpartner. Edastame maksja andmed konkreetsele Koostööpartnerile, kelle teenuseid Te Kliendina kasutate, et täita Koostööpartneri ja Teie kui tema Kliendi vahelisi lepingulisi kohustusi. Palun pange tähele, et Teie isikuandmeid töödeldakse samaaegselt vastavalt Teie konkreetse Koostööpartneri privaatsuspoliitikale;
 • Meie kontserni ettevõtted. Teile (kui Koostööpartnerile) oma teenuste ja Teile (kui Koostööpartnerile või Kliendile) Veebilehe tööriistade pakkumiseks edastame isikuandmeid konkreetsele Bill.me grupi ettevõttele vastavas riigis, kus Te meie teenust kasutate. Isikuandmeid ei avaldata teistele Bill.me grupi ettevõtetele, mis asuvad teistes riikides, kus Te Bill.me teenuseid ei kasuta;
 • Teenusepakkujad. Avaldame oma teenusepakkujatele isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik Teile (kui Koostööpartnerile) meie teenuste ja Teile (kui Koostööpartnerile või Kliendile) Veebilehe tööriistade pakkumise tagamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaasates maksete/tehingute töötlemisel makseteenuse pakkujat;
 • Kolmanda poole finantsasutused. Siia alla võivad kuuluda nii krediidi- kui ka finantsasutused;
 • Kolmandad pooled õigusaktidega määratud kohustuste puhul või õigusaktidega antud luba Teatud asjaoludel võib meil olla õigusaktidega määratud kohustuste täitmisel vajadus isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks audiitorite, reguleerivate asutuste või õiguskaitseasutustega. Õigusaktidega lubatud ulatuses võime isikuandmeid avalikustada ka reeglite ja tingimuste või muude kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks ja oma õiguste, vara, klientide või teiste isikute kaitsmiseks.

Teie isikuandmeid töötleb eelkõige Bill.me ja Bill.me struktuuriüksus konkreetses riigis, kus Te Koostööpartnerina oma Klientidele teenuseid osutate või kus asub konkreetne Koostööpartner, kelle teenuseid Te kliendina kasutate. Teavitame Teid, et kuigi Bill.me LTD on registreeritud Ühendkuningriigis, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), võttis Euroopa Komisjon 28. juunil 2021 vastu otsuse kaitsetaseme piisavuse kohta isikuandmete Ühendkuningriiki edastamiseks.

Teatud olukordades võidakse Teie andmeid töödelda väljaspool EMP-d asuvates riikides. Sellistel juhtudel kehtivad meile turvalise andmetöötluse tagamiseks asjaomaste teenusepakkujatega Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused.

TEIE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused.

 • Teil on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me töötleme. Selle võimaluse kasutamiseks võite logida sisse oma isiklikule Office'i kontole või kirjutada meile aadressil dpo@bill.me;
 • Teil on õigus parandada oma isikuandmed, kui need on ebatäpsed. Selle võimaluse kasutamiseks võite logida sisse oma isiklikule Office'i kontole või kirjutada meile aadressil dpo@bill.me;
 • Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid;
 • Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks andud nõusolek tagasi võtta, juhul kui isikuandmeid on seni töödeldud Teie nõusoleku alusel;
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist. Selle õiguse kasutamisele võivad kehtida teatud piirangud. Näiteks ei saa me Teie isikuandmeid kustutada, kui meil on nende säilitamiseks õigusaktidega määratud kohustus. Sellisel juhul teavitame Teid vastavalt;
 • Teil on õigus küsida koopiat oma isikuandmetest või paluda nende edastamist otse teisele vastutavale töötlejale. Täidame sellised taotlused, kui Teie isikuandmeid töödeldi meie poolt Teie nõusoleku alusel või töötlemine oli vajalik lepingu täitmiseks, ning eeldusel, et soovi täitmine on tehniliselt teostatav;
 • Kui arvate, et me ei ole järginud Teie isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus teabevoliniku ametile.

KÜPSISED

Veebisait kasutab küpsiseid, et teha vahet Teil ja veebisaidi teistel kasutajatel. See aitab pakkuda Teile head kasutajakogemust ja võimaldab meil veebisaiti täiustada.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi avamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Kasutame kolmandate poolte küpsiseid, nagu näiteks Google Analytics.

Teil on õigus keelduda teatud andmete kogumisest ja kasutamisest, mida kogutakse veebisaidil kasutatavate küpsiste abil. Teie brauser sisaldab võimalust keelduda teatud küpsiste tüüpidest. Võimalik, et küpsistest keeldudes ei saa Te kasutada kõiki meie veebisaidi võimalusi.

TURVALISUS

Kõik Teie poolt meile antud andmed hoitakse meie turvalistes serverites ning me rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus. Pärast Teie isikuandmete saamist kasutame me rangeid protseduure ja turvameetmeid, et tõkestada lubamatu juurdepääs nendele andmetele. Interneti kaudu andmete edastamine ei ole aga kunagi täielikult turvaline ja ükski salvestussüsteem ei ole garanteeritult kaitstud. Kui Teil on põhjust arvata, et Teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, võtke meiega viivitamatult ühendust.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Võime seda privaatsuspoliitikat muuta või uuendada. Privaatsuspoliitika muudatused avalikustatakse veebisaidil ja jõustuvad värskendatud privaatsuspoliitika avaldamise hetkel.

Võime Teid privaatsuspoliitika muudatustest teavitada, postitades selleks veebisaidile vastavasisulisi teateid.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui Teil on küsimusi või muresid meie isikuandmete töötlemise praktika kohta. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised: dpo@bill.me.

KONTAKT

Kui soovite meiega ühendust võtta seoses selle privaatsuspoliitikaga, kirjutage palun e-posti aadressil dpo@bill.me või saatke kiri aadressil:

Bill.me LTD

85 Great Portland Street
London, England
W1W 7LT